Eurovaalit

Kristillisyys edellä Eurooppaan

Tällä sloganilla päätin lähteä Eurovaaleja kohti. Ajatukseen Kristillisyys edellä Eurooppaan sisältyy monta eri asiaa ja näkökulmaa. Ensinnäkin Kristillisdemokraateilla on loistava Eurovaaliohjelma ja sen lisäksi puolueemme eettiset ohjeet antavat hyvän pohjan toimia. Näiden lisäksi omat henkilökohtaiset kristilliset arvot luovat oman merkityksellisyyden.

Turvallisuutta

Halusin valita sloganin lisäksi oman teeman ja se oli tietenkin - Turvallisuutta. Jäsenvaltioiden yhteinen ulkoraja on turvattava. Erityisesti Suomen osalta itärajan turvallisuudesta on huolehdittava. Meidän kristillistä arvoperintöämme on suojeltava ja liittovaltiokehitys pysäytettävä.

Kestävät arvot rakentavat rauhaa ja turvallisuutta niin kodeissa kuin muuttuvassa Euroopassa. Ihmiselämän arvon ymmärtäminen, vastuun ja vapauden tasapaino, oikeudenmukaisuus, innovatiivisuus, yritteliäisyys, ympäristöstä huolehtiminen, perhemyönteisyys ja yhteisöllisyys sekä Nato -jäsenyys tuovat turvallisuutta.

Suomen ja erityisesti itärajan geopoliittinen asema muuttui hetkessä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi uudenlaisen jännitteen Suomen itärajalle. Lisäksi yhteistyön päättyminen ja rajan sulkeutuminen vaikuttivat hyvin laajasti koko rajaseudun kaupunkien elämään ja talouteen. Turismin sekä kaupankäynnin hiipumisella on ollut merkittävät vaikutukset Itä-Suomen kuntiin ja kaupunkeihin.

Euroopan unionin rajavalvontaa on vahvistettava. Digitaalista valvontaa tulee lisätä ja tehostaa entistä enemmän. Koko EU:n ulkoraja on turvattava, siksi kansainvälinen yhteistyö on tärkeää rajaturvallisuuden parantamisessa.

Maatalous on vahva osa turvallisuutta huoltovarmuuden näkökulmasta. Monipuolista maatalouden tuotantoa on tuettava, jotta ruoan tuottaminen ei pysähdy ja kotimasta ruokaa on saatavilla riittävästi jatkossakin. 

Suomen metsien hoito on pysyttävä suomalaisten käsissä. Emme saa luovuttaa kansallista päätäntävaltaa EU:lle, eikä Suomen metsistä saa tulla EU:n luonto- ja energiareservaattia.

Tulevaisuus liittyy vahvasti turvallisuuteen. Kun elämme turvallisessa Euroopassa ja turvallisessa Suomessa se antaa luottamusta tulevaisuuteen. Tulevat Eurovaalit ovat todella merkitykselliset - minkälaisessa Euroopassa meidän lapsemme ja lapsenlapsemme saavat kasvaa ja elää. 

Tarvitsemme kestäviä arvoja, turvallisuutta EU:n ulkorajalle sekä talouden elpymistä rajaseudulle.