Kannanottoja

Etelä-Saimaan mielipidepalstalla julkaistuja kirjoituksiani sekä kannanottoja ja julkilausumia.

KD:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorojani Kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Lehtikirjoitukset ja julkilausumat

KD Kymen piirin kannanotto: Lasten ja nuorten hyvinvointi vaatii toimenpiteitä

Viime vuodet ovat olleet dramaattisen muutoksen aikaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Pahoinvointi ja epätasapainoisuus näkyy monin tavoin yhteiskunnassamme kouluissa ja kaduilla, mutta väistämättä myös perheissä. Digilaitteiden tarjoama maailma vie liikaa perheiden aikaa. Some ei saa olla lasten henkinen kasvatusalusta. Lapset ja nuoret tarvitsevat vuorovaikutusta aikuisten ja muiden ikäistensä kanssa. Hyvinvointivaltion täytyy jatkossa pitää parempaa huolta perheiden hyvinvoinnista ja tukea vanhemmuutta eri keinoin. Leipäjonoja ei tulisi entisestään kasvattaa, vaan pienituloisia perheitä tulisi tukea taloudellisesti, sekä säilyttää hyvinvointipalvelut lähellä perheitä.

Hallituksen, kuntien ja hyvinvointialueiden on löydettävä keinoja, joilla perheitä tuetaan oikea-aikaisesti lasten ja nuorten kasvatustehtävässä. Lainsäädännöllä on puututtava kasvuun ja kehitykseen haitallisesti vaikuttaviin tekijöihin ja vahvistettava vanhemmuutta.

Milloin olet viimeksi kysynyt lapselta tai nuorelta: #mitäkuulu

13.4.2024 Kymen piirin kevätkokous Imatralla

------------------------------------------------------------------------------

Julkilausuma 19.11.2023

Lasten oikeuksien päivää vietetään jälleen 20.11.23 ja KD:n Kymen piiri pitää lastenoikeuksien toteutumista erittäin tärkeänä. Lapsivaikutusten arviointiin on kiinnitettävä huomiota entistä tarkemmin, jotta jokainen lapsi ja nuori pysyy mukana.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus oppia inhimillisissä olosuhteissa. Säästöpaineiden alla säästötoimet on pidettävä kurissa varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen puolella.

Omaishoitoa suunniteltaessa on huomioitava myös lapsiperheet ja lasten erityistarpeet.

Edellytämme hallitukselta toimenpiteitä, jotka edesauttavat lasten ja nuorten hyvinvointia. Esimerkiksi jokaiselle lapselle ja nuorelle voitaisiin laatia hyvinvointisuunnitelma. Ennaltaehkäisevästä näkökulmasta on tärkeää, että jokaisen lapsen sekä nuoren tarpeet tulevat kuulluksi ja he tulevat nähdyksi yksilöinä.

Kaikessa opetuksessa tulee hyödyntää ja vahvistaa jo olemassa olevia resursseja sekä tukimuotoja. Ei hankkeita hankkeiden perään, vaan pysyvää tukea – tuttuja ja turvallisia aikuisia hyödyntäen pysyvyyttä arkeen.

Lasten puolesta:

Meillä on

lupa unelmoida

Meillä on oikeus elää

lapsellista elämää

Rohkaisethan

toteuttamaan unelmia

Annathan elää

lapsellista elämää

Saanhan olla

ainutlaatuinen minä

- Hauras Elämä - 


Kymen piirin syyskokous, Kouvolassa 19.11.2023

--------------------------------------------------------------------------------


Lasten ja nuorten ongelmiin on puututtava

Suomessa kuolee joka viikko keskimäärin kaksi alle 25-vuotias nuorta huumeisiin. Lappeenrannassa avattiin uusi päihdeyksikkö 12–17-vuotiaille nuorille. Päihdeyksikkö mahdollistaa nuoren hoidon lisäksi tarvittaessa koko perheen tukemisen.

Myös nuorten rikollisuus ja jengiytyminen ovat kovassa kasvussa. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että alle 18-vuotiaiden nuorten tekemät rikokset ovat nousseet neljässä vuodessa 80 prosenttia.

Tämä huolestuttava tilanne koskettaa monia perheitä koko maassamme. On aika ryhtyä sanoista tekoihin ja aloitettava rakentamaan vahvasti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Perheitä ja vanhemmuutta on tuettava entistä voimakkaammin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen on vastattava lasten sekä nuorten tuen tarpeisiin.

Lisäksi korjaavia toimia tarvitaan, jotta nyt syrjäytymisuhan alla olevat sekä jo syrjäytyneet nuoret saavat otteen elämästä. Meidän aikuisten on kannettava oma vastuumme ja tehtävä se, mitä itsekukin voimme.

Perheillä tulee olla mahdollisuus valita lapsen hoito. Kotihoidon tuella ja kuntalisillä tulisi turvata vaihtoehto hoitaa lapset kotona. Varhaiskasvatuksen laadukkuuteen täytyy panostaa palkkaamalla riittävä määrä ammattitaitoisia lastentarhanopettajia sekä lastenhoitajia.

Koulun puolella tukea on saatava oppimisen haasteisiin, neurologisiin ongelmiin sekä käytöshäiriöihin. Ammattitaitoisia koulunkäynninohjaajia on oltava tarpeeksi kouluilla oppilaiden tukena sekä opettajien työpareina. Oppilashuollon on toimittava joustavasti ja tarvittaessa tukea on saatava välittömästi.

Resursseja on löydyttävä, jotta saamme jatkossa tilastojen suunnan muuttumaan.

Ann-Niina Turunen

Eduskuntavaaliehdokas (kd.)

Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu

Etelä-Karjalan maakuntavaltuutettu

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen 1. varavaltuutettu

(Julkaistu Etelä-Saimaa -lehdessä 7.3.2023)

(Julkaistu Kouvolan Sanomat -lehdessä)


------------------------------------------------------------------------------

Lasten ja nuorten ongelmiin on puututtava

Suomessa kuolee joka viikko keskimäärin kaksi alle 25-v nuorta huumeisiin. Lappeenrannassa avattiin juuri uusi päihdeyksikkö 12-17-v nuorille. Päihdeyksikkö mahdollistaa nuoren katkon ja hoidon lisäksi tarvittaessa koko perheen tukemisen. 

Myös nuorten rikollisuus ja jengiytyminen ovat kovassa kasvussa. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että alle 18-v nuorten tekemät rikokset ovat nousseet neljässä vuodessa 80%. Alle 15-v kohdalla tilanne on vieläkin karumpaa 213 rikoksesta on tultu jo 425 rikokseen vuodessa.

Tämä huolestuttava tilanne koskettaa monia perheitä koko maassamme. On aika ryhtyä sanoista tekoihin ja aloitettava rakentamaan vahvasti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Perheitä ja vanhemmuutta on tuettava entistä voimakkaammin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen on vastattava lasten sekä nuorten tuen tarpeisiin. Lisäksi korjaavia toimia tarvitaan, jotta nyt syrjäytymisuhan alla olevat sekä jo syrjäytyneet nuoret saavat otteen elämästä. Meidän aikuisten on kannettava oma vastuumme ja tehtävä se minkä itsekukin voimme.

Perheillä tulee olla mahdollisuus valita lapsen hoito. Kotihoidon tuella ja kuntalisillä tulisi turvata vaihtoehto hoitaa lapset kotona. Varhaiskasvatuksen laadukkuuteen täytyy panostaa palkkaamalla riittävä määrä ammattitaitoisia lastentarhanopettajia sekä lastenhoitajia. Koulun puolella tukea on saatava oppimisen haasteisiin, neurologisiin ongelmiin sekä käytöshäiriöihin. Ammattitaitoisia koulunkäynninohjaajia on oltava tarpeeksi kouluilla oppilaiden tukena sekä opettajien työpareina. Oppilashuollon on toimittava joustavasti ja tarvittaessa tukea on saatava välittömästi.

Resursseja on löydyttävä, jotta saamme jatkossa tilastojen suunnan muuttumaan. Tarvitsemme tahtotilaa kaikilla sektoreilla ja päättäville tahoille resurssiviisautta kohdentaa varat oikein.

(4.3.2023 lähetetty mielipidekirjoitus Kaakkois-Suomen vaalipiirin lehtiin.)

Ann-Niina Turunen

KD:n eduskuntavaaliehdokas

Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu

Etelä-Karjalan maakuntavaltuutettu

E-K:n hyvinvointialueen 1. varavaltuutettu 


-------------------------------------------------------------------------------


Lappeenrantalaiset ansaitsevat kristillisen koulun ilman koulumaksuja

Kiitos lasten ja nuorten lautakunta, että puolsitte Lappeenrannan kristillisen koulun perusopetuslupa-anomusta. Ja kiitos kaupunginhallitukselle, joka ei käyttänyt otto-oikeutta ehdotuksesta kumota lasten- ja nuorten lautakunnan päätöstä.

Lappeenrannan kristillinen koulu on toiminut 13 vuotta ilman valtion tukea, jota maksetaan kaupungille oppilasmäärän mukaan (n. 7000 €/oppilas/vuosi). Lappeenrannan lasten ja
nuorten lautakunta on evännyt kristilliseltä koululta aiemmat mahdollisuudet saada perusopetuslupaa. kun puoltoa ei ole tullut hakemuksen tueksi. Täten myös kaupunki on voinut pitää valtiolta saadun tuen kristillisen koulun oppilaista itsellään.

Kristillinen koulu on toiminut ihailtavan sitkeästi. Se on yhdessä henkilökunnan, oppilaiden ja perheiden kanssa tehnyt monenlaisia talkoita koulun toimimisen eteen. Vihdoin on näkyvissä mahdollisuus, että koulun henkilökunta voisi keskittyä tekemään opetustyötä ilman jatkuvia taloudellisia kysymyksiä.

Kyseisen koulun oppimistulokset valtakunnallisesti ovat hyvät, ja oppilailla on ollut mahdollisuus oppia sekä saada tarvitsemaansa tukea pienemmässä yksikössä. Mahdollisen opetusluvan saamisen sekä valtion tuen myötä moni asia koulun arjessa helpottuu opetuksen laatu kasvaa entisestään.

Suomessa toimii 16 perusopetusta antavaa kristillistä koulua. Helsingin kristillinen koulu tuli juuri 35 vuoden vuoden ikään. Mielestäni lappeenrantalaiset perheet ansaitsevat myös mahdollisuuden laittaa lapsensa kristilliseen kouluun ilman koulumaksuja.

Olen samaa mieltä siitä, mitä muutamat sosialidemokraatit kirjoittivat omassa mieli pidekirjoituksessaan, että kaupungin koulujen rahoitusta on lisättävä. Mielestäni oli kuitenkin tarpeetonta ottaa kirjoituksessa esiin koulunkäynninohjaajien ammattikunta, johon itsekin kuulun. Eikä Lappeenrannan kristillisellä koululla ole myöskään mitään tekemistä sen kanssa, että pieniä kouluja on jouduttu sulkemaan Lappeenrannassa.

Uskon, että kristillisen koulun pieni yksikkö on valtava mahdollisuus nostaa myös kaupunkimme imagoa ja saada uusia perheitä muuttamaan Lappeenrantaan.

Yhdenvertaisuuteen vedoten oppilaista kaupungille maksettu valtion tuki kuuluu myös kristillisen koulun oppilaille. Lappeenrannan kaupungissa on tarvetta kristilliselle koululle, sillä kristilliseltä pohjalta kumpuava kasvatus tukee monin tavoin lasten hyvinvointia. Kristillinen arvomaailma antaa hyvät eväät lasten tulevaisuuteen.

8.9.2022 Lappeenrannassa

Ann-Niina Turunen
Kaupunginvaltuutettu (KD)
Lappeenranta

--------------------------------------------------------------------------------

Edistääkö Pride-liputus tasa-arvoa?

Kaupunginhallituksessa äänestettiin, nostetaanko sateenkaarilippu kaupungin salkoon 18. kesäkuuta. Äänestyksessä liputuksen järjestäminen voitti 7 - 4.

Liputus jonkin asian kunniaksi on suomalaisessa kulttuurissa hyvin suuri ele. Mielestämme kaikkia vähemmistö- ja kansanryhmiä tulee kohdella kaupungin taholta samanvertaisesti. Kaupungin ei tule nostaa yhtä vähemmistö ryhmää muita tärkeämmäksi, saati olla näkyvästi jonkun puolella tai jotakin vastaan. Näin ajateltuna Prlde-Iiputus aiheuttaakin eriarvoisuutta ja jopa ristiriitaisuutta. Sen sijaan meidän tulee pyrkiä edistämään tasa-arvoa kunnioittamalla toisiamme ja toistemme näkemyksiä. Näillä perusteluilla olisimme toivoneet, että liputusta ei järjestetä.

Lappeenranta Pride -yhdistys sekä asiasta kiinnostuneet järjestävät yhdessä kulkueen sekä oman tapahtuman kaupungissa. Tähän heillä on demokraattisessa, sanan ja mielipiteenvapautta korostavassa maassa täysi oikeus. Lappeenrannan kaupungin tulee olla neutraali tällaisissa asioissa - silloin kunnioitetaan jokaista väestöryhmää sekä jokaista kaupungin asukasta.

Me allekirjoittaneet haluamme olla Suomen lipun alla.

16.5.2022 Lappeenrannassa

Ann-Niina Turunen, kaupunginvaltuutettu (KD) Marjatta Moilanen, kaupunginvaltuutettu (KD)

--------------------------------------------------------------------------------

Elinvoimaa myös keskustan ulkopuolelle

Väestö ikääntyy ja vähenee Suomessa merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Toistaiseksi Lappeenranta on kuitenkin pärjännyt melko hyvin väestönkehityksessä verrattuna naapurikuntiin, vaikka muuttotappiota tehdään täälläkin. Elinvoimaisen kunnan edellytyksenä on peruspalvelujen toimiminen myös keskustan ulkopuolella - siellä missä tontti- ja asuntokauppaa käydään. Yhtenä tärkeimpänä kunnan palveluna lapsiperheille on koulut.

Rauhan alue on pitkään ollut ilman varsinaista koulua. Vanha sisäilmaongelmainen Korvenkylän koulu on poistettu käytöstä ja lapset opiskelevat väistötiloissa. Uuden koulun suunnitelmat ovat parhaillaan valmistumassa. Suunnitteilla on kuitenkin koulu, johon kaikki tämänhetkiset oppilaat eivät mahtune vaan väistötiloja vuokrineen tarvitaan edelleen. Tämä ei todellakaan houkuttele alueelle uusia lapsiperheitä, ja kuinka paljon muutenkin olisi iloa ja hyötyä koko alueelle koulusta, jonka tiloja voitaisiin hyödyntää monin eri tavoin.

Koulujen tulisi olla kuin monitoimitaloja, jotka tarjoavat eri ikäisille mahdollisuuksia myös harrastaa iltaisin ja viikonloppuisin. Korvenkylän koulun liikuntasalin kooksi on suunnitelmissa 150 m2. Monet muut Lappeenrannan koulujen salit ovat yli 300 m2. Salin hyötykäyttö, niin koulun kuin muiden käyttäjien tarpeisiin, tulee olemaan todella olematonta suunnitellun kokoisena.

Tällainen näköalattomuus ei tuo haluttua väestönkasvua eikä tue elinvoimaa, jota tarvitsemme koko Lappeenrantaan, myös keskustan ulkopuolelle. Lisäksi tällaiset ratkaisut eriarvoistavat lapsia tässä kaupungissa. Ymmärtääksemme Lappeenranta on lapsiystävällinen kaupunki - olemmeko todella? Me allekirjoittaneet toivomme, että kehitys kaupungissa menee eteenpäin niin, että koko Lappeenranta pysyy mukana.

Ann-Niina Turunen, kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas (KD); Pauliina Korhonen, tarkastuslautakunnan jäsen, aluevaaliehdokas (KD)

Puheenvuorot


Kaupunginvaltuuston kokous, Talousarvio 2024, 11.12.23

Rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä kaikki kuulolla olevat.

Vuoden 2023 viimeinen valtuuston kokous on meneillään ja olemme jo saaneet kuulla muutaman valtuustoryhmän puheenvuorot, kiitos niistä.

Kiitos kaikille 2024 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2026 tehneille suuresta työstänne.

Tekemänne työ on varmasti haastanut teitä ja olemme saaneet käsiimme kuitenkin selkeän Talousarvion sekä kattavan suunnitelman parille vuodelle eteenpäin.

Ajat takana päin eivät ole olleet helppoja, eikä se näytä ympäröivässä maailmantilanteessa helpottavan. Toki kuten edelliset synkät muutokset tulivat, voi muutos hyväänkin tulla yllättäen. Usein ajattelemme suomalaisittain ankean realistisesti, mutta mielestäni voimme katsoa tulevaisuuteen myös niin, että paras on edessäpäin.

Tilanteet tuntuvat nykypäivänä muuttuvan hetkessä suuntaan tai toiseen. Meidän on kyettävä samanaikaisesti karsimaan ja kiristämään sekä investoimaan sekä samaan aikaan tulisi olla koko ajan valmiina katsomaan asioita boxin ulkopuolelta. Emme elä tasaisessa ajassa, vaan on kyettävä jatkuvaan muutokseen ja siitä huolimatta meidän tulee pitää lujasti kiinni Strategiaamme määritellyistä arvoistamme sekä visiosta - luoda kestäviä menestystarinoita.

Riskejä on, niitä on aina ollut ja jatkossakin tulee olemaan. Riskit pitää pyrkiä minimoimaan, mutta rohkeutta uudistamiseen tulee löytyä. Monessa asiassa tulisi kuitenkin keskittyä enemmän olennaiseen eikä niinkään kehällisiin asioihin. On asioita, kuten esim geopoliittinen tilanne ja kaupunkimme sijainti, sitä ei saada muutettua, mutta moneen muuhun asiaan voidaan edelleen vaikuttaa.

Olemme kuulleet ja nähneet uusimmat Pisa -tulokset viimeisten päivien aikana. Tässäkin asiassa olennaiseen keskittyminen on tärkeää. Olemassa olevat resurssit on kohdennettava viisaasti.

Meidän on panostettava perheiden hyvinvointiin, lasten koko koulupolun turvaamiseen sekä ennaltaehkäisevästä että korjaavasta näkökulmasta katsoen. Kyse ei ole pelkästään kouluista ja opetuksesta, vaan koko yhteiskuntaa koskevista muutoksista.

Valtionosuuden saaminen ja sen väheneminen on linjassa 0-15 -vuotiaiden määrään, joka on meillä suuressa laskussa. Tässäkin voisi vain todeta, että niin se on muuallakin. Mutta meidän tulee tätäkin pohtia jatkossa ihan tosissaan, miten saamme suunnan muutettua Lappeenrannassa.

Ja kuitenkin, vaikka lapsimäärän väheneminen on todellisuutta, niin on myös sekin, että moninaiset haasteet ovat nousussa lasten sekä nuorten keskuudessa. Tämäkin tulisi ottaa huomioon jatkossa entistä suuremmin.

Koulupoissaolojen ennaltaehkäisyyn sekä seurantaan ja puuttumiseen liittyvän poissaolomallin päivittäminen on tärkeä ja erittäin hyvä asia. Kun siirryin toiselle asteelle syksyllä, niin tämän asian merkitys vain kasvoi.

Jos poissaoloja on kertynyt suunnattoman paljon perusopetuksen puolella, siirtyminen toiselle asteelle on huomattavasti haasteellisempaa.

Poissaolomallin päivittäminen on nyt selkeä konkreettinen puuttuminen tilanteeseen ja toivon sen tuovan muutosta parempaan suuntaan.

Tässä nostot, jotka halusin tuoda esiin tässä kohtaa.

Haluan kiittää Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puolesta teitä kaikkia valtuutettuja, viranhaltijoita ja eri yhteistyötahoja yhteistyöstä Lappeenrannan parhaaksi kuluvan vuoden osalta.

Haluamme kiittää myös Kimmo Jarvaa menneestä yhteistyöstä ja toivottaa siunausta tulevaisuuteen.

Kiitämme myös kaupunginjohtajan viransijaisuutta hoitavaa Tuomo Sallista hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme perheellesi menestystä tulevaan vuoteen.

Itsenäisyyspäivän juhlia katsoessa, koin syvää kiitollisuutta veteraanien sekä lottien uhrauksista ja myös ylpeyttä Lappeenrantalaisena. Maria Siparin sanoja mukaellen - Elämä on ainutkertainen lahja, uskotaan unelmiimme ja mennään rohkeasti niitä kohti. Rukoillaan ja uskotaan, niin näemme mitä elämässä tapahtuu. Ei verrata itseämme muihin, mennään ja pusketaan eteenpäin elämässä ja otetaan ne oikeat ystävät rinnalle. Allekirjoitan täysin nuo Marian sanomat ajatukset.

Meidän tehtävänä on luotsata Lappeenrannan kaupunkia eteenpäin - yhdessä. Jokaisella meillä on varmasti omanlainen ajatus unelmien Lappeenrannasta, kuten jokaisella kaupungin asukkaalla on. Siitä huolimatta meidän on yhdessä ja rohkeasti mentävä eteenpäin tehden vastuullisia päätöksiä, jotta saamme olla ylpeitä meidän kaupungistamme. Kuten Sallinen talousarvioon 2024 kirjoitti – investoidaan kestävästi.

Uuden kaupunginjohtajan rekrytointi ja valinta tulee olemaan yksi tulevan vuoden 2024 merkityksellisistä päätöksistä. Toivomme KD:n valtuustoryhmänä, että saamme juuri sopivan henkilön luotsaamaan Lappeenrantaa eteenpäin.

Olemme Etelä-Karjalan maakuntakeskus, meillä on todella kaunis kaupunki, upea Saimaa sekä n. 73 000 ainutlaatuista asukasta - tehdään yhdessä parhaamme sen eteen, että Lappeenranta on paras paikka elää, kouluttautua, harrastaa, tehdä työtä, toimia yrittäjänä, kasvattaa perhettä ja lopulta nauttia vanhuudesta.

Näillä sanoilla haluan valtuustoryhmämme puolesta toivottaa teille kaikille rakkauden täyteistä joulun aikaa ja runsasta Jumalan siunausta tulevaan vuoteen!

Ann-Niina Turunen, KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja


------------------------------------------------------------------------------


 Kaupunginvaltuuston kokous 5.6.2023, tilinpäätös 2022, KD:n ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puheenjohtaja, kaupungin johto, virkamiehet, valtuutetut sekä nettipäätteellä kokousta seuraavat.

Ensimmäiseksi haluan kiittää teitä, jotka olette omalta osaltanne valmistelleet Tilinpäätöksen 2022. Olette tehneet laajan ja kattavan työn, kiitos siitä.

Kiitos myös edellisistä puheista, jotka saimme kuulla. 

Kristillisdemokraatteina haluamme nostaa muutaman asian esiin tässä kohdassa.

Kevättalvella 2022 olimme täysin uudenlaisen tilanteen keskellä, kun Venäjä teki hyökkäyksen Ukrainaan. Se toi tullessaan monia yllättäviäkin haasteita, niin yksilötasolla, kuin kuntatasolla aina koko maatamme koskien. Ikävää on se, että sota jatkuu ja myös sen tuomat ikävät vaikutukset ovat todellisuutta edelleen. 

Lappeenrannan kaupunki tehosti turvallisuutta päivittämällä mm. valmiussuunnitelmaa, suunnitelmaa laajamittaiseen maahantulon varautumiseen, väestönsuojien käytettävyyteen jne. Kuitenkin kaikesta koronan jälkeisestä ajasta huolimatta sekä sodan lähelle tulemisesta on Lappeenrannan kaupunki pystynyt pitämään kuntatalouden vahvana.

Energian hintojen nousu vaikutti yksittäisiin kuntalaisiin ja toki vaikutukset olivat suuria myös kuntatasolla. Sota aiheutti energian kallistumisen lisäksi saatavuus ongelmia. Energiakulujen lisääntyminen toi 8% nousun kuntatalouden kuluihin. Meillä energiakustannusten nousu kasvoi kaupunkiorganisaatiossa 700 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Selvisimme kuitenkin siitä haasteesta viime vuonna.

Samoin rakennusmateriaalien hinnat nousivat. Mm kuljetusten ongelmat ja kallistuminen vaikuttivat suoraa tuotteiden hintojen nousuun. Tämä taas aiheutti osaltaan sen, ettei kaikkia suunniteltuja investointeja ei pystytty täysin suunnitellusti toteuttamaan. Esim. Korvenkylän koulun hankintakilpailutus keskeytettiin kesällä 2022. Pitkän tähtäimen investointiohjelma päivitettiin syksyllä 2022.

Nämä kaikki me varmasti tiedostamme ja ymmärrämme millaisen toivottomuuden tunteen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sai aikaan eri elämän alueille. Kaikki normaalit asiat muutuivat yhdessä hetkessä ja turvattomuuden tunne sekä huoli tulevaisuudesta saattoi vallata monen mielen. Silti Lappeenranta pystyi omalta osaltaan antamaan tukea Ukrainaan monin eri tavoin.

Työttömyys laski Lappeenrannassa vuonna 2022. Se on erittäin hyvä suunta, samoin työpaikkojen kasvu oli nousussa. On hienoa, että Lappeenranta piti erityisesti työllisyyden edistämisen kärkenä nuoria, sekä pitkäaikaistyöttömiä ja rakennetyöttömiä.

Osa yrityksistä joutui laittamaan ovensa kiinni vuoden 2022 aikana ja silti samaan aikaan Lappeenrantaan perustettiin 448 uutta yritystä. Tämä kertoo siitä, että Lappeenranta näyttäytyy positiivisena yrittäjien kannalta, kun he haluavat panostaa kaupunkiimme perustamalla yrityksensä tänne siitä huolimatta, että Taloustutkimuksen imagotutkimuksessa Lappeenranta menestyi huonosti. Miten voisimme saada muutosta tähän vai onko kyse geopoliittisesta asemasta.

Onneksi tiedämme tulevaisuutta ajatellen myös sen, että Fazer päätti jatkaa makeisten valmistamista edelleen Lappeenrannassa. Työpaikan säilyminen toi ison helpotuksen useille yksittäisille työntekijöille sekä heidän perheille. Päätös Fazerin jäämisestä Lappeenrantaan oli myös tärkeää Lappeenrannan kaupungille.

Matkailun osittainen pysähtyminen ja hiljentyminen lähti nousuun, mutta asetettuihin tavoitteisiin ei kuitenkaan päästy Venäjän rajanylitysten hiljentymisen takia. Jatkossa onkin vahvistettava Lappeenrannan näkyvyyttä entistä enemmän kotimaisille matkailijoille sekä Eurooppaan ja aina kauemmas. Tähän liittyy myös kaupunkimme kehittämistä siihen suuntaan, että matkailijat kiinnostuvat entistä enemmän tulemaan Lappeenrantaan.

Meillä on todella kaunis kaupunki ja erityisesti upea kesäkaupunki. Viidettä vuotta Lappeenrantalaisena voin todeta, että kaupungin kauneus viehättää jatkuvasti ja toivoisin useampien turistien löytävän tänne. Toki töitä on tehtävä ja kaupunkimiljöötä vielä kehitettävä sekä sataman ympäristöä hyödynnettävä enemmän.

Kaupungin henkilöstökysely sai vuonna 2022 kohtuullisen hyvän pistemäärän 4,68, joka kertoisi, että Lappeenrannan kaupunki nähtäisiin hyvänä työnantajana. Itselleni nousi esiin kyselyä reflektoineiden huomio siitä, että kyselyyn vastaajat olivat joko itse kohdanneet tai nähneet muihin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua. Sitä oli koettu ensisijaisesti lasten, oppilaiden ja asiakkaiden taholta. Tämän voin itsekin allekirjoittaa oman työhistoriani kohdalla.

Toivoisin, että tätä asiaa selvitettäisiin enemmän jatkoa ajatellen. Miten voitaisiin ennalta ehkäistä vielä tehokkaammin sitä, ettei kenenkään tarvitsisi työssään joutua kokemaan väkivaltaa, häirintää, kiusaamista jne. Koskien henkilökunnan lisäksi myös koululaisia ja opiskelijoita.

Vaikka työntekijän näkökulmasta koetaan Lappeenrannan kaupungin olevan hyvä työnantaja, niin palkkaus ja henkilöstön etuudet kohdassa kyselyssä tuli keskiarvoksi vain 2,94.

Syntyvyyden vähäisyys on edelleen iso huolenaihe ja riski monin tavoin, sillä se mm. vähentää jatkossa merkittävästi valtionosuuksia. Toivon, että kehitämme perhemyönteisyyttä koko kaupungissa - kaikissa perheitä sekä lasten ja nuorten etua koko koulupolkua koskevissa asioissa, johon myös varhaiskasvatus kuuluu. Koska lasten ja nuorten palveluiden toimintakate ylittyi (vuonna 2022) 900 000 eurolla, niin tätäkin tulisi miettiä. Vaikka näihin löytyi selitykset, niin siitä huolimatta - panostammeko tarpeeksi. Tähänkin toimintakatteen ylitykseen toki vaikutti Ukrainassa oleva sotatila. Sieltä tuli perusopetuksen valmistavaan opetukseen n. nelisenkymmentä oppilasta lisää. 2022 otettiin käyttöön uudet koulutilat Lauritsalassa sekä Kesämäen koulun peruskorjattuja tiloja. Skinnarilan ja Korvenkylän koulut ovat joutuneet toimiaan edelleen väistötiloissa pidempään kuin suunniteltiin.

Kirjastojen kävijämäärät kasvoivat 20% edellisestä vuodesta, joten se oli hienoa, sillä huoli lukutaidon laskusta on maanlaajuinen. Myös muu kulttuuriin sisältyvä toiminta sekä liikunnan osalta organisoitu harrastaminen alkoi elpyä koronan jäljiltä vuonna 2022.

Valtuustoryhmämme hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Meillä on hieno kaupunki ja haluan kiittää kaupunginjohtajaa, apulaiskaupunginjohtajaa, kaikkia toimialojen johtajia, virkamiehiä ja toimihenkilöitä sekä valtuutettuja ja kaupunkilaisia hyvästä yhteistyöstä Kristillisdemokraattien puolesta.

Toivotamme teille kaikille siunattua kesää! 

Ann-Niina Turunen, KD -valtuustoryhmän puheenjohtaja


--------------------------------------------------------------------------------


Kaupunginvaltuusto 6.6.2022. Tilinpäätös 2021. KD-ryhmäpuheenvuoro

Olemme saaneet kattavan, laajan sekä selkeästi luettavissa olevan paketin 2021 vuoden tilinpäätöksestä luettavaksi. Kiitos kaikille, jotka antoivat oman panoksensa sen valmistumiseen.

Joulukuussa 2021 kokoonnuimme etänä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Se kuvasti hyvin selkeästi vuoden 2021 tunnelmia. Emme voineet silloin kuvitella millaiseksi maailmaa tulisi muuttumaan muutamien viikkojen kuluttua. Emmekä missä tilanteessa elämme nyt, kun käsittelemme vuoden 2021 tilinpäätöstä. Olemme joutuneet yllättäviin tilanteisiin sekä uudenlaisten muutoksien keskelle.

Tilinpäätös Lappeenrannassa oli vahva. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva totesi tilinpäätöksessä: "On aihetta olla tyytyväinen, mutta siitä huolimatta olosuhteet ovat olleet poikkeukselliset ja luvut eivät kerro koko totuutta kuntatalouden tilasta". 2021 Suomen kansantalous kokonaisuudessaan lähti nousuun rajoitusten hellittäessä, siitäkin huolimatta, että tartunnat toivat edelleen painetta uusien rajoitustoimien myötä. Joten voimme olla kiitollisia tilikauden ylijäämäksi muodostuneesta 27,2 miljoonasta eurosta.

Työttömyysaste parani vuonna 2021 verraten vuoteen 2020. Se on hyvä ja toivotaan, että tässä mennään eteenpäin edelleen ja työpaikkamäärät kasvavat jatkossakin. Toki Fazerin uutinen ja muualle siirtyminen tuo tulevaisuuteen monta kysymystä. Kuitenkin vuonna 2021 perustettiin Lappeenrantaan 352 yritystä ja ne toivat uusia työpaikkoja tänne. On hienoa, että yrittäjyyteen on ollut innokkuutta maailman tilanteista huolimatta. Matkailun aiempi kasvu supistui huomattavasti ja se toi yrityksille omat haasteensa, joka näkyi ikävä kyllä myös suljettuina ovina.

Yrittäjyys ja yrittäjien tukeminen sekä kuuleminen erilaisissa päätöksissä on noussut otsikoihin asti lähipäivinä. Tästä olen itsekin kuullut suoraa yrittäjiltä mm. kaupungin jakamiin koronatukiin liittyen. Meidän tulee jatkossa nostaa kaupunkimme profiilia enemmän yrittäjäystävällisemmäksi. Tiedän, että logistiset haasteet ja rajan kiinni oleminen tuovat isoja kysymysmerkkejä, mutta tähänkin asiaan löytyy varmasti uusia näkökulmia lähtemällä katsomaan asiaa ns boksin ulkopuolelta. Mitä voisimme tehdä toisin ja miten voisimme kuulla enemmän yrittäjiä. Toisaalta näen, että myös yrittäjät voivat nostaa rohkeammin esiin toiveita ja haasteita ratkaisukeskeisesti kaupungin puoleen.

Koulutus vaikuttaa paljon kunnan hyvinvointiin ja saamme olla kiitollisia, että Lappeenrannassa on yliopisto sekä toisen asteen koulutusmahdollisuuksia. Niiden kanssa yhteistyön jatkuminen ja kehittäminen on edelleen hyvin tärkeää. Samoin on kiinnitettävä huomio varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolelle edelleen.

Lappeenranta teki mittavia investointeja 2021 ja tänne valmistui kaksi uutta isoa koulua Joutsenoon ja Lauritsalaan sekä tehtiin iso peruskorjaus Kesämäen yläkouluun. Nytkin on listalla Korvenkylän koulu, jonka valmistumista tai itseasiassa rakentamisen aloittamista on jo venytetty liiaksi, samoin Sammontaloa. Nämä vaikuttavat vahvasti perheiden saamiseksi Lappeenrannan alueelle. Meillä tulee olla tarpeita vastaavat koulut ja ympäristö lapsiperheitä sekä tulevaisuutta ajatellen. Tästä päästäänkin syntyvyyteen, joka olisi hyvä saada kasvuun ja sitä tulisi jatkossa pohtia, miten voidaan tukea syntyvyyttä.

Lappeenranta-strategia uusittiin myös vuoden 2021 aikana. Meillä on hyviä visioita tulevaisuutta ajatellen ja Green Leaf voitto toi myös nostetta kaupunkimme imagoon. Saimaan kanavan sulkujen laajentamiseen oli varattu n. 90 miljoonaa euroa, joka nyt on laitettu jäihin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. KD:n Kymen piiri otti kantaa siihen, että kyseinen summa kohdennettaisiin Kaakkois- Suomen muun väyläverkoston kehittämiseen. Sillä Saimaan kanavan liikenteen vähentyminen ja jopa loppuminen siirtää kuljetukset muille väylille. Valtion lisäksi Itärata-hankkeessa on mukana mm. Kouvola, Lappeenranta, Imatra, Parikkala, Taipalsaari ja Rautjärvi. Tavoitteena on lyhentää matka-aikoja itäisten asemien ja pääkaupunkiseudun välillä. Tämä investointi tukisi myös muuttotappion suunnan kääntämistä. Suunnitellun Itäradan vaikutusalueella asuu lähes miljoona suomalaista.

Koska itse tilinpäätös oli todella kattava, en ajan säästämiseksi voi nostaa kaikkia esille ja olemme hyviä puheenvuoroja jo kuulleet. Otan kuitenkin vielä yhden asian esille. Kaupungin henkilöstön hyvinvointi. Luimme paketista, että vaikka tilanne Lappeenrannassa on pääsääntöisesti hyvä, on työkyvyttömyyskustannusten hallinnassa yhä runsaasti tekemistä.

Hyvinvoiva henkilöstö luo hyvinvointia ympärilleen. Tilinpäätöksen mukaan on eniten lisääntyneet mielenterveyssyistä aiheutuneet poissaolot ja se on huolestuttavaa. Mitä voisimme tehdä parantaaksemme mielenterveyssyistä poissaolojen vähentymistä. Tämä on huolestuttavaa jo lasten ja nuortenkin osalta. Miten saamme luotua turvallisuuden tunnetta tulevaisuutta ajatellen, että ihmiset voisivat paremmin. Miten voimme tukea toinen toisiamme hyvinvoinnin parantamiseksi, tuomalla toivoa nykyhetkeen ja tulevaisuutta ajatellen. Talousarvion toteutumisessa valtuustoon nähden sitovista kehyksistä ylittyi lasten ja nuorten kehys 1,6 miljoonalla eurolla. Toki ne liittyi vahvasti koronaan, mutta tiedän, että lanun palveluihin on jonoa ja avun saaminen kestää.

Olemme KD:nä kiitollisia hyvästä tuloksesta vuoden 2021 tilinpäätöskauteen, vaikka tiedostamme nykyiset ja tulevat haasteet. Hyväksymme ryhmänä esitetyn tilinpäätöksen. Olemme luottavaisia tulevaisuutta ajatellen ja toivomme, että uuden strategiankin ja sen arvojen myötä katsomme valoisasti huomiseen.

Lopuksi haluan koko ryhmämme puolesta kiittää tähänastisesta yhteistyöstä ja toivottaa siunattua kesää sekä loma-aikaa teille kaikille.

Ann-Niina Turunen, KD -valtuustoryhmän puheenjohtaja